Link Search Menu Expand Document

Enspænder

De ekstra fremgangsmåder og regler forsøger at erstatte Vogteren ved hjælp af simple t20 rul og et par tabeller. De er ikke nødvendige for at spille Cairn men gør solo spil muligt.

Alene på Eventyr

På samme måde som når man spiller med andre spillere og en Vogter, handler det også om at fortælle en god historie, når man spiller solo. Forskellen er, at du nu skal være både Vogter og spiller.

Hvor du normalt ville bruge Vogteren for at få mere information, kan du nu bruge det her sæt af regler og fremgangsmåder til at pege dig i en retning og drive fortællingen videre.

Mange spørgsmål er af Ja eller Nej. natur og for at få svar på dem, bruger du en slags redningsrul-mekanik. Nogle spørgsmål vil ikke være simple ja eller nej men mere Åbne Spørgsmål.

Ja/Nej: Er der røvere på skovstierne?
Åbent: Hvad er hertugens ambitioner?

Gnisttabeller

For at få svar på Åbne Spørgsmål bruger du Gnist-tabeller. Tabellerne genererer to tilfældige ord der sammen skal tolkes, svare på spørgsmålet og derved drive fortællingen videre i samme tematiske spor.

Springpunktet

Kaos, stress og alvor repræsenteres gennem Springpunktet (SP). Et eventyr begynder med SP10.

SP mindskes i takt med at fortællingen gradvist bliver mere alvorlig og kaotisk. SP reduceres til 9 hvis kaos og alvor øges. Reducer SP igen hvis alvor og kaos fortsat forøges ved hver spilgang. SP kan mindst være 8.

Juster ikke SP mere end en eller to gange under en spilgang. Overvej om du skal hæve SP til 11 eller måske 12 hvis kaos og alvor er lav. SP kan højest være 12.

Ja/Nej Spørgsmål

Får du muligheden, forsøg først at formulere spørgsmål som et Ja eller Nej spørgsmål. Når du stiller spørgsmål så overvej hvordan de er til gavn for hele fortællingen og ikke kun din karakter her og nu. Forstil dig hvad udfaldet af et ja eller nej kunne være. Stil altid dine spørgsmål, så Ja er det positive udfald.

“Så vagten, mig da jeg sneg mig forbi ham?” Her er “Ja“ negativt.
Prøv i stedet med “Er jeg godt nok gemt?” for at gøre dit “Ja” positivt.

Rul en t20 med håbet om at rulle mindre end SP (dit positive udfald), når du har stillet dit spørgsmål. Fortolk udfaldet ved at læse på Udfaldstabellen.

Rul 2t20 og brug det laveste rul hvis svaret højst sandsynligt er positivt. Omvendt, skal du rulle 2t20 og bruge det højeste rul hvis svaret højst sandsynligt er negativt.

Udfaldstabel

Forhold til SP Svar
6+ mindre end SP Ja, og…
3-5 mindre end SP Ja
1-2 mindre end SP Ja, men…
Præcis SP Komplikation
1-2 mere end SP Nej, men…
3-5 mere end SP Nej
6+ mere end SP Nej, og…
  • Ja, og… Svaret er Ja og med det følger noget, der gavner fortællingen.
  • Ja. Et klart og tydeligt Ja.
  • Ja, men… Et afdæmpet Ja. Noget andet sker også.
  • Komplikation. Et knæk eller anden afvigelse i fortællingen. Rul på Gnisttabellen for at finde ud af mere.
  • Nej, men… Samme som Ja versionen. Det hele er måske ikke skidt.
  • Nej. Mere eller mindre bare Nej.
  • Nej, og… Så afgjort Nej. Der vil være konsekvenser.

Åbne Spørgsmål

Du kan ikke svare Ja eller Nej til Åbne Spørgsmål. Den her slags spørgsmål er gode til at udforske behov, betydninger, beskrivelser og dets lige.

Rul 2t20 på Gnisttabellen når du skal svare på Åbne Spørgsmål.

Den første t20 er til Aktion og den anden er til Emne. Brug din fantasi til at svare på dit Åbne Spørgsmål ved at kombinere de to ord og tolke deres sammensatte betydning.

Gnisttabel

t20 Aktion Emne
1. tilskynd tilbedelse
2. fortryl eventyr
3. forklæd sandhed
4. overvind mål
5. ros ridderlighed
6. besid ord
7. fjern historie
8. afmonter ulykke
9. overgå beskyttelse
10. jag hæder
11. begunstig sammenhold
12. hævn ildhu
13. forfølg forekomst
14. ophøj dyd
15. pisk fortryllelse
16. stræb vilje
17. forudse galskab
18. bønfald tvivl
19. pluk løfte
20. anråb årsag

Anerkendelse og inspiration

En oversættelse og modifiktaion af Barrow Delver fra Matthew Morris.